لیلا وثوقی

درباره من

دکتر لیلا وثوقی
image

استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی @ دانشکده گردشگری

...

محقق گوگل

(1401/5/14)

استنادات

29

h-index

4

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1374-1378

کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی

1385-1391

دکتری

دانشگاه تهران

1383-1385

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

برنامه ریزی توسعه گردشگری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
واکاوی ظرفیت برندسازی شهری و عناصر برند در مقصد گردشگری مبتنی بر رویکرد هویت مبنا
گردشگری شهری(2020)
^لیلا وثوقی*, مریم عبدلی, فاطمه خزایی, مجید سارانی
ارزیابی تقاضای گردشگری در مجموعه های تاریخی آسیب دیده (مورد مطالعه ارگ بم)
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
^لیلا وثوقی*, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9411729010
تأثیر انتظارات گردشگر بر تمایلات رفتاری مبتنی بر کیفیت ادراک شده خدمات ادراک شده
گردشگری و توسعه(2019)
^لیلا وثوقی*, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9111720043
ارزیابی تأثیر ھویت شھر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان)
گردشگری شهری(2018)
^لیلا وثوقی*, ^محمد رضا یزدانی, 9411730002
عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ
مطالعات اجتماعی گردشگری(2018)
^لیلا وثوقی*, نیلوفر رجبی مقدم
ارزیابی ظرفیت های توسعه اکوتوریسم روستایی، مبتنی بر رویکرد بازاریابی سبز
برنامه ریزی توسعه کالبدی(2018)
^لیلا وثوقی*, صادق خوش نمک, عبدالله صدیقی
اولویت بندی پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در شهرستان تالش با AHP و GIS
برنامه ریزی فضایی(2017)
9011730005*, ^لیلا وثوقی
تبیین تفاوت های میان فرهنگی در گردشگری مبتنی بر درک جامعة محلی مورد مطالعه ناحیه قره داغ (ارسباران)
(2015)
^لیلا وثوقی, صادق خوش نمک
An Assessment of ecological potentials in region of Gian nahavand for sustainable tourism planning
ANNUAL REVIEW OF LAW AND SOCIAL SCIENCE(2015)
سعید خدائیان, ^لیلا وثوقی
اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی
(2014)
^لیلا وثوقی
تحلیل شاخص های چندسطحی موثر برجذب سرمایه گذاری در کسب و کار گردشگریمناطق ازاد تجاری-صنعتی(مورد مطالعه منطقه ازاد تجاری-صنعتی ارس)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای ) موسسه آموزش عالی قشم(2021)
^لیلا وثوقی*, صادق خوش نمک
بررسی شاخص های صلاحیت در متقاضیان بهره برداری ازتاسیسات گردشگری ( مورد مطالعه : ابنیه تاریخی – فرهنگی ایران )
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2021)
9712730003, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, ^لیلا وثوقی
مکان یابی دهکده گردشگری با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)
دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2020-07-09)
^هایده آراء*, فریبا طهماسبی, ^لیلا وثوقی
نقش سرمایه اجتماعی در گردشگری
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
بررسی راهکارهای رسیدن به توسعه پایداردر مناطق روستاییمنطقه مورد مطالعه: روستای قلات شیراز
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری تبریز(2015-09-16)
^محمد نجارزاده, ^لیلا وثوقی
بررسی ظرفیت های ژئوتوریسم تالاب ها
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^لیلا وثوقی
بررسی رابطه بین میراث جهانی یونسکو و توسعه ی گردشگری پایدار
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^لیلا وثوقی
تاثیر آشنایی و تصویرمقصدبروفاداری گردشگران ساحلی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^لیلا وثوقی
اکوتوریسم به عنوان ابزاری جهت حفاظت از تنوع زیستی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
اقامتگاه های سبز الگویی مناسب برای توسعه اکوتوریسم
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^لیلا وثوقی, ^علی اکبر امین بیدختی
برگزاری تورهای میادین جنگ در ایران
نخستین همایش ملی گردشگری(2014-05-28)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
ارائه راهکارهای مناسب به منطور برنامه ریزی گردشگری پایدار در شهرسنان تالش
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2013-11-21)
سعید خدائیان, ^لیلا وثوقی
مروری بر مفاهیم و تئوری های رقابت پذیری و تبیین وضعیت رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2013-11-21)
^علی اکبر امین بیدختی, ^لیلا وثوقی
گردشگري در روستاي همپيوندIRT، الگوي مناسب براي توسعه
سابوته محسن(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توريسم گردشگري پايدار به عنوان ابزار موثر براي ...
آذرم الهه(تاریخ دفاع: 1392/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مزيتها و محدوديت هاي توسعه جهانگردي گردشگري
مقيم دهكردي مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بهراميان سميه(تاریخ دفاع: 1392/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رئيسي منيژه(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فكري زاد نازنين(تاریخ دفاع: 1392/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جعفرتاش اميري برزين(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پوربرات ابوزيدآبادي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بهرامي كوتنايي فرشته(تاریخ دفاع: 1393/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پويان زاده نسترن(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي محدوديت ها و مشكلات پيش روي زنان در صنعت گردشگري
شرقي ناديا(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين جهاني شدن و گردشگري برون مرزي در خانواده هاي ايراني (مطالعه موردي : شهر بجنورد)
فخرطه مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انگيزش گردشگران جنگ(مطالعه موردي : كاروان راهيان نور)
رجبي مقدم بادي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت اقامتگاه هاي سبز مبتني بر ديدگاه ذي نفعان (مورد مطالعه : اكو كمپ متين آباد)
شمسي ماربيني نرگس(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قاسمي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضرورت توسعه ي كارآفريني در بخش اكوتوريسم و گردشگري صنعتي در مناطق روستايي(مطالعه موردي: عسلويه و مناطق روستايي عسلويه)
موسوي معصومه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي گردشگران فرهنگي مبتني بر متغيرهاي جمعيت شناسي و رفتاري- مطالعه موردي شهر كاشان
كاشاني عالي زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در توزيع پراگنده و غيرمتمركز(مكاني و زماني) سفر
رضا سلطاني زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش غذاي محلي در توسعه گردشگري با تمركز بر بازاريابي و توسعه اقتصادي- منطقه مورد مطالعه : استان گيلان
زماني كاسماني سپيده(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گردشگري روستايي، راهكاري جهت رسيدن به توسعه(مطالعه موردي : روستاي قلات شيراز)
نعمت الهي مجيد(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني در كارافريني گردشگري، مطالعه موردي مشهد
احسانفر سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين مديريت مقصد سايت هاي ميراث جهاني يونسكو و توسعه ي گردشگري (مطالعه موردي : كاخ گلستان)
رضائي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري جهت توسعه كسب و كار گردشگري(مطالعه موردي: منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس)
خوش نمك صادق(تاریخ دفاع: 1394/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي تقاضاي گردشگري در سايت هاي زلزله زده
نژاددهبكري اعظم(تاریخ دفاع: 1396/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش و تاثير هويت شهري در توسعه گردشگري (مطالعه موردي : شهر كرمان)
توانايي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت هاي توسعه گردشگري ?دهكده سبز? مبتني بر رويكرد بازاريابي (مطالعه موردي : روستاي دشت استان خراسان شمالي)
باقري فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير گردشگري رويداد بر توانمندسازي زنان نواحي روستايي (مطالعه موردي : استان سمنان)
صاحب سرا شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك رفتار بازديدكنندگان گردشگري ميراث (مطالعه موردي : قنات قصبه گناباد)
برادران سلماني مينا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير احداث اقامتگاه هاي سازگار با محيط بر مشاركت و توانمندسازي جامعه محلي (مطالعه موردي : روستاي قلعه بالا، شهرستان شاهرود)
معين مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در گردشگري (مورد مطالعه : اقامتگاه هاي بومي شهر يزد)
يعقوبي محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي ژئوتوريسمي سواحل استان گلستان با هدف توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي : آشوراده)
داوري عاطفه(تاریخ دفاع: 1397/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي دهكده گردشگري با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي : شهرستان كوهرنگ)
طهماسبي دزكي فريبا(تاریخ دفاع: 1396/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي استانداردهاي مديريت سبز در هتلها و نقش آن در توسعه گردشگري پايدار
گودرزي دهريزي خديجه ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تصوير مقصد و نقش آن در پيشنهاد مقصد با رويكرد ارتقاء تصوير مورد مطالعه : استان سيستان و بلو چستان
كيخا مهدي(تاریخ دفاع: 1397/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انتظارات گردشگر بر تمايلات رفتاري با ميانجيگري كيفيت ادارك شده خدمات مورد مطالعه موسسات خدمات جهانگردي
معرفي مونا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جهاني شدن بر پايداري مقاصد گردشگري تاريخي – فرهنگي (مورد مطالعه : شهر شيراز
عزيزي دارنجاني سپيده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني اقامتگاه هاي بوم گردي، مطالعه موردي اقامتگاه بوم گردي شيراز
قدرت زاده راضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري در مناطق آزاد – مورد مطالعه بندر چابهار
فرهنگي بهاره(تاریخ دفاع: 1397/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل تعيين كننده و بنيادي در ادارك گردشگران از كيفيت خدمات گردشگري روستايي
انجم شعاع علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصوير سازي گردشگري روستايي ( مطالعه موردي : روستاي بيابانك )
عمادالدين حسين(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي نقش گسترش گردشگري خانه هاي دوم بر سرمايه اجتماعي مطالعه موردي شهرستان فريدون كنار
ذوالفقاري ام البنين ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميزان نقش اعتماد و تعهد مذهبي بر نگرش و رضايت بيمار در گردشگري پزشكي
زادسري مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابعاد اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و زيست محيطي مقصد بر افزايش مدت اقامت گردشگر (مطالعه موردي: شهرستان شاهرود)
ظهيري پريچهر(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني گردشگري روستايي
بابايي صديقه(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نگرش و ويژگي هاي مشتريان هتل بر رضايتمندي آنها
آريا مليكا(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چهارچوبي براي ارزيابي صلاحيت هاي متقاضيان بهره برداري از تأسيسات گردشگري (مورد مطالعه: بناهاي تاريخي – فرهنگي)
ميرداماد نجف آبادي سيد محمدتقي(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل مؤثر بر تمايلات رفتاري در گردشگري ماجراجويانه
حقيقي فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي در توسعه گردشگري
روهنده مارال(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير توسعه مقصدهاي هوشمند بر تجربيات و وفاداري گردشگران، مبتني بر احساس امنيتفردي
كرماني پور مبينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش گردشگري در توسعه صنايع دستي روستايي
صفري وحيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازاريابي الكترونيكي در توسعه گردشگري (مورد مطالعه: تالاب¬هاي جنوب عراق)
ناصر وهاب(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير رسانه هاى اجتماعى در تقويت اثربخشى بازاريابى گردشگرى در عراق (مورد مطالعه: كاربران فيسبوك)
الخفاجي علي(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش موسيقي محلي در توسعه گردشگري (مورد مطالعه : روستاي گرجي محله مازندران)
جلالي جويباري حسن(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين الگوي تغيير رفتار مسئولانه زيست محيطي با نقش تعديل‌گري تفسيرهاي زيست محيطي
سليماني روزبهاني سحر ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش صنايع دستي در توانمند سازي زنان (مورد مطالعه :شهر آب پخش، استان بوشهر)
حكمت شعار فريده ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش عشاير سنگسر در توسعه گردشگري شهرستان مهديشهر
كسائيان ازرم ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش گردشگري كشاورزي در توسعه گردشگري مناطق روستايي كالپوش
محمدي عبدالحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تطبيق استانداردهاى بين المللى ايزو در دستيابى به مسير پيشگامِ بازاريابى گردشگري در شهر كربلا
محياوي ايمن(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فهرست بندي و ارزيابي جغرافيايي ژئوسايت هاي بالقوه جهت طراحي ژئوتريل و ژئوپارك در ناحيه اشتهارد
پورفرزانه حسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت ها و راهبردهاي توسعه ژئوتوريسم در شهرستان شاهرود
تأثير مديريت ارتباط با مشتري (CRM) بر توانمندسازي مشتري مبتني بر نوآوري و ارتباط بلند مدت در هتل هاي پنج ستاره
يزدي پور فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
اهميت نقش رسانه در جذب گردشگران زيارتي شهر كربلا
العوادي عزالدين ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي ديجيتال بر ارزش افزوده برند و اعتماد به برند(مطالعه موردي : هتل ريحان كربلا)
بررسي ظرفيت هاي توسعه ژئوتوريسم شهرستان سمنان
راهبردهاي توسعه گردشگري در مقصدهاي زيارتي (مورد مطالعه: كربلا)
الشريفي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
فهرست بندي و ارزيابي جغرافيايي ژئوسايت هاي بالقوه جهت طراحي ژئوتريل و ژئوپارك در ناحيه اشتهارد
پورفرزانه حسن(تاریخ دفاع: 1400/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مکان یابی دهکده گردشگری با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)
Civil Engineering Journal(0)
^هایده آراء*, فریبا طهماسبی, ^لیلا وثوقی
گردشگری معماری
گردشگری معماری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
گردشگري روستايي و عشايري   (45 بار دانلود)
رشته : گردشگري , گرایش : گردشگري
گردشگري روستايي و عشايري   (48 بار دانلود)
رشته : طبيعت گردي , گرایش : طبيعت گردي
برنامه ريزي توسعه گردشگري در كشورهاي جهان سوم   (42 بار دانلود)
رشته : مديريت برنامه ريزي , گرایش : برنامه ريزي توسعه جهانگردي
گردشگري رويداد   (43 بار دانلود)
رشته : گردشگري , گرایش : گردشگري
جغرافياي طبيعي و انساني ايران   (46 بار دانلود)
رشته : گردشگري , گرایش : گردشگري
مديريت و برنامه ريزي فراغت   (389 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی
روش تحقیق   (350 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : برنامه ریزی، بازاریابی گردشگری و طبیعت گردی
مدیریت کیفیت جامع   (403 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی و برنامه ریزی جهانگردی
جغرافیای گردشگری   (406 بار دانلود)
رشته : گردشگری
ژئوتوریسم   (396 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی , گرایش : طبيعت گردي
برنامه ریزی توسعه گردشگری   (380 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی
نقشه خوانی   (367 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان. دانشگاه سمنان. دانشکده گردشگری
vossoughi.la@semnan.ac.ir
(+98)2331535571

فرم تماس