لیلا وثوقی

درباره من

دکتر لیلا وثوقی
image

استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی @ دانشکده گردشگری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1374-1378

کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی

1385-1391

دکتری

دانشگاه تهران

1383-1385

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

برنامه ریزی توسعه گردشگری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تأثیر انتظارات گردشگر بر تمایلات رفتاری مبتنی بر کیفیت ادراک شده خدمات ادراک شده
گردشگری و توسعه(2019)
^لیلا وثوقی*, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9111720043
ارزیابی تأثیر ھویت شھر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان)
گردشگری شهری(2018)
^لیلا وثوقی*, ^محمد رضا یزدانی, 9411730002
عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ
مطالعات اجتماعی گردشگری(2018)
^لیلا وثوقی*, نیلوفر رجبی مقدم
ارزیابی ظرفیت های توسعه اکوتوریسم روستایی، مبتنی بر رویکرد بازاریابی سبز
برنامه ریزی توسعه کالبدی(2018)
^لیلا وثوقی*, صادق خوش نمک, عبدالله صدیقی
اولویت بندی پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در شهرستان تالش با AHP و GIS
برنامه ریزی فضایی(2017)
9011730005*, ^لیلا وثوقی
تبیین تفاوت های میان فرهنگی در گردشگری مبتنی بر درک جامعة محلی مورد مطالعه ناحیه قره داغ (ارسباران)
(2015)
^لیلا وثوقی, صادق خوش نمک
An Assessment of ecological potentials in region of Gian nahavand for sustainable tourism planning
ANNUAL REVIEW OF LAW AND SOCIAL SCIENCE(2015)
سعید خدائیان, ^لیلا وثوقی
اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی
(2014)
^لیلا وثوقی
مکان یابی دهکده گردشگری با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)
دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2020-07-09)
^هایده آراء*, فریبا طهماسبی, ^لیلا وثوقی
نقش سرمایه اجتماعی در گردشگری
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
بررسی راهکارهای رسیدن به توسعه پایداردر مناطق روستاییمنطقه مورد مطالعه: روستای قلات شیراز
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری تبریز(2015-09-16)
^محمد نجارزاده, ^لیلا وثوقی
بررسی رابطه بین میراث جهانی یونسکو و توسعه ی گردشگری پایدار
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^لیلا وثوقی
تاثیر آشنایی و تصویرمقصدبروفاداری گردشگران ساحلی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^لیلا وثوقی
بررسی ظرفیت های ژئوتوریسم تالاب ها
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^لیلا وثوقی
اقامتگاه های سبز الگویی مناسب برای توسعه اکوتوریسم
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^لیلا وثوقی, ^علی اکبر امین بیدختی
اکوتوریسم به عنوان ابزاری جهت حفاظت از تنوع زیستی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
برگزاری تورهای میادین جنگ در ایران
نخستین همایش ملی گردشگری(2014-05-28)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
مروری بر مفاهیم و تئوری های رقابت پذیری و تبیین وضعیت رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2013-11-21)
^علی اکبر امین بیدختی, ^لیلا وثوقی
ارائه راهکارهای مناسب به منطور برنامه ریزی گردشگری پایدار در شهرسنان تالش
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2013-11-21)
سعید خدائیان, ^لیلا وثوقی
گردشگري در روستاي همپيوندIRT، الگوي مناسب براي توسعه
سابوته محسن(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توريسم گردشگري پايدار به عنوان ابزار موثر براي ...
آذرم الهه(تاریخ دفاع: 1392/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مزيتها و محدوديت هاي توسعه جهانگردي گردشگري
مقيم دهكردي مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي محدوديت ها و مشكلات پيش روي زنان در صنعت گردشگري
شرقي ناديا(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين جهاني شدن و گردشگري برون مرزي در خانواده هاي ايراني (مطالعه موردي : شهر بجنورد)
فخرطه مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انگيزش گردشگران جنگ(مطالعه موردي : كاروان راهيان نور)
رجبي مقدم بادي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت اقامتگاه هاي سبز مبتني بر ديدگاه ذي نفعان (مورد مطالعه : اكو كمپ متين آباد)
شمسي ماربيني نرگس(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضرورت توسعه ي كارآفريني در بخش اكوتوريسم و گردشگري صنعتي در مناطق روستايي(مطالعه موردي: عسلويه و مناطق روستايي عسلويه)
موسوي معصومه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي گردشگران فرهنگي مبتني بر متغيرهاي جمعيت شناسي و رفتاري- مطالعه موردي شهر كاشان
كاشاني عالي زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در توزيع پراگنده و غيرمتمركز(مكاني و زماني) سفر
رضا سلطاني زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش غذاي محلي در توسعه گردشگري با تمركز بر بازاريابي و توسعه اقتصادي- منطقه مورد مطالعه : استان گيلان
زماني كاسماني سپيده(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گردشگري روستايي، راهكاري جهت رسيدن به توسعه(مطالعه موردي : روستاي قلات شيراز)
نعمت الهي مجيد(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني در كارافريني گردشگري، مطالعه موردي مشهد
احسانفر سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين مديريت مقصد سايت هاي ميراث جهاني يونسكو و توسعه ي گردشگري (مطالعه موردي : كاخ گلستان)
رضائي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري جهت توسعه كسب و كار گردشگري(مطالعه موردي: منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس)
خوش نمك صادق(تاریخ دفاع: 1394/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي تقاضاي گردشگري در سايت هاي زلزله زده
نژاددهبكري اعظم(تاریخ دفاع: 1396/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش و تاثير هويت شهري در توسعه گردشگري (مطالعه موردي : شهر كرمان)
توانايي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت هاي توسعه گردشگري ?دهكده سبز? مبتني بر رويكرد بازاريابي (مطالعه موردي : روستاي دشت استان خراسان شمالي)
باقري فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير گردشگري رويداد بر توانمندسازي زنان نواحي روستايي (مطالعه موردي : استان سمنان)
صاحب سرا شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك رفتار بازديدكنندگان گردشگري ميراث (مطالعه موردي : قنات قصبه گناباد)
برادران سلماني مينا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير احداث اقامتگاه هاي سازگار با محيط بر مشاركت و توانمندسازي جامعه محلي (مطالعه موردي : روستاي قلعه بالا، شهرستان شاهرود)
معين مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در گردشگري (مورد مطالعه : اقامتگاه هاي بومي شهر يزد)
يعقوبي محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي ژئوتوريسمي سواحل استان گلستان با هدف توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي : آشوراده)
داوري عاطفه(تاریخ دفاع: 1397/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي دهكده گردشگري با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي : شهرستان كوهرنگ)
طهماسبي دزكي فريبا(تاریخ دفاع: 1396/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تصوير مقصد و نقش آن در پيشنهاد مقصد با رويكرد ارتقاء تصوير مورد مطالعه : استان سيستان و بلو چستان
كيخا مهدي(تاریخ دفاع: 1397/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انتظارات گردشگر بر تمايلات رفتاري با ميانجيگري كيفيت ادارك شده خدمات مورد مطالعه موسسات خدمات جهانگردي
معرفي مونا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جهاني شدن بر پايداري مقاصد گردشگري تاريخي – فرهنگي (مورد مطالعه : شهر شيراز
عزيزي دارنجاني سپيده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني اقامتگاه هاي بوم گردي، مطالعه موردي اقامتگاه بوم گردي شيراز
قدرت زاده راضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري در مناطق آزاد – مورد مطالعه بندر چابهار
فرهنگي بهاره(تاریخ دفاع: 1397/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل تعيين كننده و بنيادي در ادارك گردشگران از كيفيت خدمات گردشگري روستايي
انجم شعاع علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصوير سازي گردشگري روستايي ( مطالعه موردي : روستاي بيابانك )
عمادالدين حسين(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميزان نقش اعتماد و تعهد مذهبي بر نگرش و رضايت بيمار در گردشگري پزشكي
زادسري مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نگرش و ويژگي هاي مشتريان هتل بر رضايتمندي آنها
آريا مليكا(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چهارچوبي براي ارزيابي صلاحيت هاي متقاضيان بهره برداري از تأسيسات گردشگري (مورد مطالعه: بناهاي تاريخي – فرهنگي)
ميرداماد نجف آبادي سيد محمدتقي(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مکان یابی دهکده گردشگری با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)
(0)
^هایده آراء*, فریبا طهماسبی, ^لیلا وثوقی
گردشگری معماری
(2016-10-22)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اوقات فراغت و گردشگری   (150 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی
'گردشگری روستایی   (134 بار دانلود)
رشته : اکوتوریسم
روش تحقیق   (117 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : برنامه ریزی، بازاریابی گردشگری و طبیعت گردی
ژئوتوریسم   (128 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
مدیریت کیفیت جامع   (120 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی و برنامه ریزی جهانگردی
جغرافیای گردشگری   (139 بار دانلود)
رشته : گردشگری
برنامه ریزی توسعه گردشگری   (144 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی
نقشه خوانی   (120 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان. دانشگاه سمنان. دانشکده گردشگری
vossoughi.la@semnan.ac.ir
(+98)2331535571

فرم تماس